1.1 Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.


1.2. Замовник зобов'язується оплатити послуги на умовах та у порядку, передбаченому цим Договором, а також виконувати умови цього Договору.


1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг навчання.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язується:


2.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги навчання у строк, визначений зазначеним планом.


2.1.2 Виконавець зобов'язаний організувати та забезпечити виконання послуг, передбачених договором на навчання.


2.1.3. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття.


2.1.4. Надати Замовнику право безкоштовного відвідування суботніх клубів.


2.1.5. Виконавець зобов'язаний надати доступ до додаткового освітнього ресурсу – онлайн-платформи.


2.2. Виконавець має право:


2.2.1. У разі потреби переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, своєчасно попередивши Замовника не менше ніж за шість годин про перенесення заняття.


2.2.2. Призначати заміну викладача, необхідну для дотримання плану та графіка навчання, у разі тимчасової відсутності викладача, закріпленого за групою, без попереднього попередження та погодження із Замовником.


2.2.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі


а) неможливості виконати цей Договір з незалежних від Виконавця причин.


б) недотримання Замовником положень цього Договору та Правил школи, що призводить до порушення навчального порядку та утиску громадянських прав третіх осіб.


2.2.4. Здійснювати фото та відео зйомку на заняттях.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язаний:


3.1.2. Завчасно сплатити послуги навчання відповідно до обраного абонементу до початку навчання. Плата за пропущені Замовником заняття, передбачені навчальним планом, не повертається.


3.2.3. Замовник зобов'язаний придбати навчальні посібники, що відповідають курсу навчання. Навчальна допомога не включена у вартість абонементу.


3.2.4. Дотримуватися Правил школи, не завдавати шкоди майну школи, шанобливо ставитися до співробітників та учнів школи.


3.2. Замовник має право:


3.2.1. Отримувати послуги навчання, передбачені цим Договором.


3.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.


3.2.3. Пройти попереднє безкоштовне тестування для визначення рівня володіння англійською мовою та підбору відповідної навчальної програми.


3.2.4. Безкоштовно відвідувати всі додаткові заняття, які надає Виконавець і користуватися додатковим онлайн ресурсом.


3.2.5. У ході курсу змінити групу та/або змінити графік відвідування занять за наявності вільних місць в інших групах.


3.2.6. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за два дні. У разі дострокового розірвання цього Договору плата Замовнику за послуги навчання не повертається.

ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ І ФОРМА ОПЛАТИ

4.1 Вартість занять регулюється додатковою угодою.


4.2. При укладанні цього Договору Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг.


4.3. Оплата послуг здійснюється на основі стовідсоткової передоплати. У разі невиконання цієї умови Виконавець має право анулювати розклад занять Замовника.


4.4. У разі пропуску Замовника одного та більше занять, грошова компенсація пропущених занять не здійснюється.

4.5 Якщо абонемент не продовжено на восьмому занятті, вартість наступної пролонгації абонемента зростає на 10%. Якщо оплата пролонгації абонементу не вноситься протягом 14 календарних днів після закінчення, при цьому Замовник продовжує навчання, вартість абонементу зростає на 30%.


ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з оплати послуг навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного у вибраному Замовником навчальному плані.


5.2. Цей Договір може бути припинено (розірвано) за згодою Замовника та Виконавця.


5.3. У разі коли Замовник вирішує припинити (розірвати) цей Договір після початку надання послуг навчання, при цьому Замовником здійснено повну оплату послуг навчання, Виконавець не повертає Замовнику плату за навчання.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


6.2.Замовником може виступати лише платоспроможна фізична особа, яка досягла повнолітнього віку.
ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі суперечки та розбіжності між сторонами, які можуть виникнути за цим Договором, будуть вирішені шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення їх урегулювання вирішення спору відбуватиметься у судовому порядку.

8. Ціна і Доставка Товару8.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.8.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.8.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).


8.4.Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупцяпід час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.


8.7.Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.


8.8.Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюютьсяспособами, зазначеними на сайтіІнтернет-магазинув розділі «Оплата і Доставка».8.9.При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам(найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

8.10.Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.8.11. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцемтовару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.
9. Повернення Товару


9.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.9.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.9.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.9.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.9.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.9.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


9.7.Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше).Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані вінтернет-магазині.


9.8.Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»
Made on
Tilda